Presentation

Jag undervisar i historia på ämneslärarprogrammet för blivande historielärare och i historia och geografi på grundskollärarutbildningen.

Min forskning fokuserar kring frågor om historiemedvetande, historiebruk och historiekultur. Främst hur dessa begrepp påverkar undervisningen i historia i svensk skola. Även moraliska frågor och kontroversiella ämnen inom skolans historieundervisning har jag uppehållit mig vid.

Jag är också en del av forskningsmiljön Disciplinary Literacy and Inclusive Teaching på Malmö Universitet. Här uppmärksammar jag frågor om hur vi kan underlätta historieämnet för eleverna och vad det betyder att vara bra på historia i skolan.

För närvarande är jag handledare för en doktorand som forskar kring vad digitaliseringen i svensk skola har inneburit för svensk historieundervisning.

Jag leder även en forskningsgrupp på Malmö universitet inom ett Erasmus+ projekt tillsammans med flera lärosäten runt om i Europa. Huvudansvariga för projektet är universitetet i Murcia. Projektet tar fram gemensamma kursplaner för gymnasiet som utgår från historia underifrån. Det ska också byggas en hemsida med kursplaner, övningar och undervisningsmaterial för såväl elever som lärare.

Jag ingår även i ett internationellt nätverk finansierat av Vetenskapsrådet - International Network of Historical consciousness and Democratic consciousness. Det är ett samarbete med forskare från samtliga kontinenter, där vi letar efter kopplingar mellan historiemedvetande och demokratiska värderingar.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.