Presentation

Frida Wikstrand är fil. doktor i arbetsvetenskap. Hon disputerade vid Göteborgs universitet på avhandlingen "Det tekniska spelet. Förhandlingar om arbete, teknik och kön i relation till införande av nya informationssystem" 2011. Frida undervisar på ämneslärarutbildningen i samhällskunskap på fakultetet för Lärande och samhälle.