Presentation

Jakob Dittmar disputerade i konstvetenskap med en arbete om tung industriella rester som kulturarv, deras musealisering, och roll i stadsplanering. Habiliterades i medievetenskap vid TU Berlin för utveckling av en systematisk struktur för analys av tecknad serier och om en-passant-medier (dessa inkluderar graffiti, tattoo, textilier, men även teckensystem som appliceras på hjorddjur mm), han är docent i medie och kommunikationsvetenskap vid MaU och lektor i visuell kommunikation. Han forskar framförallt om hur berättandet i tecknade serier konstrueras från individuell elementer i text och bild. Kopplad till det är forskning om bild-förmedlandet och serier för blinda. Också forskas om character design och mediala representationer av identit och deras förändringar (även forskning om båter, skepp och sjöfarten).

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.

Aktiviteter