Presentation

Jakob Dittmar forskar framförallt om visuell berättandet i tecknade serier, om character design och om mediala representationer av identitet. Han gör även konstnärlig forskning om dockteater och tecknade serier.

Han är disputerad i konstvetenskap med en arbete om tung-industriella plats och infrastrktur som kulturarv, deras musealisering, och roll i stadsplanering. Habiliterades i medievetenskap vid TU Berlin för utveckling av en systematik för analys av tecknad serier och om en-passant-medier (dessa inkluderar graffiti, tattoo, textilier, men även teckensystem som appliceras på djur mm), han är docent i medie och kommunikationsvetenskap vid MaU och lektor i visuell kommunikation.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.

Aktiviteter