Fakta

Kontaktperson:
Jan-Eric Ekberg
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Jan-Eric Ekberg
Samarbetspartners:
  • Håkan Larsson Gymnastik och Idrottshögskolan Norges Idrottshögskola
  • Gunn Nyberg Högskolan Dalarna
  • Dean Barker Örebro Universitet
  • Jan-Eric Ekberg MAU
Projektperiod:
01 januari 2022 - 31 december 2025

Om projektet

Syftet med projektet är att genom pedagogiska interventioner inom lärarutbildning i idrott och hälsa bidra med kunskap om vilka ”ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen” (Högskoleförordningen, examensmål för ämneslärarutbildning), särskilt när det gäller ämneskunskap i rörelse. Motivet till projektet står att finna i den kritik som riktats i utvärderingar och forskning mot idrott och hälsa såväl i lärarutbildning som i skolan.

Skolans idrott och hälsa har kritiserats såväl för att inte klara av den transformering till ett ”kunskapsämne” som var intentionen redan i skolreformen 1994 som för att fortsatt gynna elever, ofta pojkar och elever med svensk härkomst och akademisk bakgrund, som uppfattar sig själva som ”sportiga”. När ”kunskap” faktiskt hamnar i fokus i ämnet, reduceras innebörden ofta till ”teoretisk kunskap” med stillasittande undervisning i klassrum. Lärarutbildning i idrott och hälsa har i sin tur kritiserats för att vara alltför trögrörlig för att klara av att hantera ovan nämnda problem i ämnet. I en forskningsantologi reses frågan om utbildningen är ”i takt med tiden” (Larsson & Backman, 2013).