Presentation

Forskningsintressen: Teknologier: Optimering och simulering, Systemarkitekturanalys och Multiagentsystem Uppgifter: Beslutsstöd, Modellering av beslutsfattare, Resursallokering och Interoperabilitet Tillämpningar: Logistik och transporter, Supply Chain Management och Healthcare