Fakta

Kontaktperson:
Johan Holmberg
Finansiär:
  • Trafikverket
Ansvarig vid Mau:
Johan Holmberg
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
  • K2
Projektperiod:
01 januari 2024 - 31 december 2024
Forskningsämne:

Om projektet

Vid trafikstörningar i tågtrafiken informeras väntande resenärer via utrop och informationsskyltar. På detta sätt ges både syn- och hörselnedsatta tillgång till nödvändig realtidsinformation. I stressande situationer eller i situationer med förhöjd ljudnivå kan denna information vara svår för människor att tillgodogöra sig på ett bra sätt. Detta är särskilt besvärande vid byte av tåg, plattform eller trafiksätt, exempelvis till ersättningstrafik. Vi vill undersöka hur en modern mobil webbapplikation, som utgår från Trafikverkets Mina tåg, kan utformas för att öka tillgängligheten till realtidsinformation för resenärer med syn- eller hörselnedsättningar.

Projektet har tre leverabler:

  • En prototyp av en mobil webbapplikation baserad på Mina tåg utvecklad i samråd med användare i de relevanta användargrupperna.
  • En vetenskaplig publikation som beskriver hur en mobil webbapplikation kan utformas för att ge syn- och hörselnedsatta tillräcklig information vid en trafikstörning.
  • En rapport till Trafikverket som sammanfattar ovanstående leverabler.