Presentation

Tillämpningsområden jag gärna jobbar med är hälsa och välmående. Jag är intresserad av hur digitala artefakter kan designas för att främja hälsa och välmående på ett sätt som är motiverande över tid. Min forskning kan på en övergripande nivå summeras i två områden: 1. Lärande och träning i kombination med digital teknik. 2. End-User Development med fokus på tailoring och anpassning. Användning är alltid förknippad med visst lärande och för att upprätthålla intresset behöver den digitala tekniken anpassas över tid.

Jag jobbar gärna (men inte uteslutande) med spelliknande artefakter. Detta kan exempelvis vara i kombination med sensorer, exempelvis psykofysiologiska eller platsbaserade sensorer.

Jag är även intresserad av möjligheterna att använda smarta textilier och kläder för att främja hälsa och välmående.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.

Aktiviteter