Presentation

Min forskning kan summeras i två termer: Computer Supported Collaborative Learning (inklusive träning) och End-User Development med fokus på tailoring och anpassning. Jag är speciellt intresserad av att kombinera dessa områden. Applikationsområden jag gärna jobbar med är spel i kombination med psykofysiologiska sensorer. Just nu arbetar jag med ett projekt i äldreomsorgen med avsikt att skapa anpassningsbara, digitala spel för social interaktion mellan brukare, personal och anhöriga, samt kan fungera generationsöverskridande.