Presentation

Jag är doktorand i kriminologi och mitt avhandlingsarbete kretsar kring utveckling av brottslighet och otrygghet på områdesnivå med särskilt fokus på hur förändringar i olika sociala processer kan påverka utvecklingen.

Jag undervisar i forskningsmetodik samt handleder och examinerar uppsatser på kandidatnivå.