Presentation

Anställd på IT Infrastruktur. Arbetar med samordning mellan IT och DVMT. Sysslar även med undervisning på DVMT och är ansvarig för IOTAP-labbet.