Presentation

Jag lektor i socialt arbete och forskar framförallt om narkotikaproblem, etnicitet och socialt arbete. Jag disputerade vid Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet år 2017 med avhandlingen Making drugs ethnic - Khat and minority drug use in Sweden. Den handlar om droger och etnicitet och analyserar användningen av växten kat som ett exempel på en drog som ensidigt har kommit att förstås utifrån etnicitet och kultur.

Mitt senaste forskningsprojekt analyserade olika drogscener i Malmö med fokus på vardagsliv, marginalisering och hälsorelaterade risker bland människor som frekventerar sådana scener, och hur socialt arbete, sjukvårds- och polisinsatser påverkar dessa aspekter.

Jag undervisar främst på terminerna fyra, sex och sju på socionomprogrammet och jag är kursansvarig för distanskursen Socialt arbete: Alkohol- och narkotikaproblem - att förstå och arbeta med missbruk och beroende.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.