Presentation

Jon Wittrock är Doctor of Political and Social Sciences och docent i statsvetenskap. Han doktorerade vid European University Institute och har forskat och undervisat vid flera universitet, utomlands och i Sverige. På svenska har han bl.a. publicerat texter om den kontroversiella politiska tänkaren och juristen Carl Schmitt. Både monografin Politiska begrepp: Carl Schmitt som samtida politisk tänkare och artikeln En kontroversiell klassiker finns tillgängliga gratis online.

I övrigt fokuserar Wittrocks forskning särskilt på gränslandet mellan politik, filosofi och religion, både empiriskt och begreppsligt, samt på betydelsen av olika dimensioner av autonomi för mänskliga rättigheter.

Wittrock har även publicerat analyser av film och litteratur för såväl en akademisk (se t.ex. "Sagan om sekulariseringen" i publikationslistan) som en bredare publik (i tidskrifterna Sans, Subaltern och FLM).

Valda publikationer

"A Human right to pleasure? Sexuality, autonomy and egalitarian strategies" Journal of Medical Ethics 5 juni 2023

"Sagan om sekulariseringen: makt och religion i tre moderna mytologier" i Dennis Augustsson; Charlotta Carlström; Emma Hall; Bodil Liljefors Persson (red.) Religion och samhällsförändring. Aktuella perspektiv i religionsvetenskaplig forskning. Stockholm: Liber 2023.

"Liberalism, nationalism and religion: Multidimensional autonomy, trade-offs and analogies" Nations and Nationalism 28:3 2022

"A human right to friendship? Dignity, autonomy, and social deprivation" The International Journal of Human Rights 26:9 2022

"En kontroversiell klassiker" Statsvetenskaplig tidskrift 122:4 2020

"All that is Holy: The Role of Religion in Postcapitalist Communities" Rethinking Marxism 32:4 2020

"Constituent Power and Constitutive Exceptions: Carl Schmitt, Populism and the Consummation of Secularisation" i Matilda Arvidsson; Leila Brännström; Panu Minkkinen (red.) Constituent Power: Law, Popular Rule and Politics. Edinburgh: Edinburgh University Press 2020.

Politiska begrepp: Carl Schmitt som samtida politisk tänkare - mångkultur, migration, ordning och undantag. Malmö: Current Themes in Imer Research 19:1 2019.

Contemporary Democracy and the Sacred: Rights, Religion and Ideology. London: Bloomsbury 2018.

"Which Way I Flie: Reforming Nihilism in the Anthropocene" i Richard Polt & Jon Wittrock (red.) The Task of Philosophy in the Anthropocene. London/New York: Rowman & Littlefield 2018.

"The EU as a ‘Large Space’? Carl Schmitt and the Contemporary Dilemmas of Political Rituals and Cultural Borders" i Mats Andrén; Thomas Lindkvist; Ingmar Söhrman; Katharina Vajta (red.) Cultural Borders of Europe: Narratives, Concepts and Practices in the Present and the Past. New York/Oxford: Berghahn 2017.

"Sacred Nature and the Nature of the Sacred: Rethinking the Sacred in the Anthropocene" Telos 177 2016.

"Processes of Order and the Concreteness of the Sacred: On the Contemporary Relevance of Carl Schmitt's Critique of Nihilism" i Matilda Arvidsson; Leila Brännström; Panu Minkkinen (red.) The Contemporary Relevance of Carl Schmitt: Law, Politics, Theology. New York: Routledge 2015.

"Heidegger within the Boundaries of Mere Reason? 'Nihilism' as a Contemporary Critical Narrative" i Sven Eliaeson; Lyudmila Harutyunyan; Larissa Titarenko (red.) After the Soviet Empire: Legacies and Pathways. Leiden/Boston: Brill 2015.

"Vid gränsen: Rättvisa, värdighet, våld och världsförstörelse" i Mårten Björk & Jon Wittrock (red.) Människa, stat, utopi: En antologi om det möjligas konst. Hägersten: Tankekraft 2015.

"The Social Logic of Late Nihilism: Martin Heidegger and Carl Schmitt on Global Space and the Sites of Gods" European Review 22:2 2014.

"Nihilism and the Resurrection of Political Space: Hannah Arendt's Utopia?" i Elena Namli; Jayne Svenungsson; Alana Vincent (red.) Jewish Thought, Utopia, and Revolution. Amsterdam/New York: Rodopi 2014.