Jon Wittrock

Jon
Wittrock
Universitetslektor

email icon jon.wittrock@mau.se
phone icon 040-6657532

location Globala politiska studier enhet 2

Presentation

Doctor of Political and Social Sciences of the European University Institute och docent i statsvetenskap. Jag har doktorerat i political and social sciences vid European University Institute och har efter detta forskat och undervisat vid flera universitet i Sverige och utomlands. Mina forskningsintressen rör mänskliga rättigheter, politisk filosofi och interaktionen mellan religion och politik.

Valda publikationer

"Politiska begrepp: Carl Schmitt som samtida politisk tänkare. Mångkultur, migration, ordning och undantag." Malmö: Current Themes in Imer Research 19:1, 2019.

“Contemporary Democracy and the Sacred: Rights, Religion and Ideology”. London: Bloomsbury, 2018.

”Which Way I Flie: Reforming Nihilism in the Anthropocene”, i "The Task of Philosophy in the Anthropocene" [red.] Richard Polt; Jon Wittrock. London/New York: Rowman & Littlefield, 2018.

“The EU as a ‘Large Space’? – Carl Schmitt and the Contemporary Dilemmas of Political Rituals and Cultural Borders”, i "Cultural Borders of Europe: Narratives, Concepts and Practices in the Present and the Past" [red.] Mats Andrén; Thomas Lindkvist; Ingmar Söhrman; Katharina Vajta. New York & Oxford: Berghahn, 2017.

“Sacred Nature and the Nature of the Sacred: Rethinking the Sacred in the Anthropocene”. Telos, Nr. 177, 2016.

“Processes of order and the concreteness of the sacred: on the contemporary relevance of Carl Schmitt's critique of nihilism”, i "The Contemporary Relevance of Carl Schmitt: Law, Politics, Theology" [red.] Matilda Arvidsson; Leila Brännström; Panu Minkkinen. New York: Routledge, 2015.

“The Social Logic of Late Nihilism: Martin Heidegger and Carl Schmitt on Global Space and the Sites of Gods”. European Review, Vol. 22, Nr. 2, 2014.

“Nihilism and the Resurrection of Political Space: Hannah Arendt's Utopia?”, i "Jewish Thought, Utopia, and Revolution" [red.] Elena Namli; Jayne Svenungsson; Alana Vincent. Amsterdam/New York: Rodopi, 2014.