Presentation

Jon Wittrock är Doctor of Political and Social Sciences och docent i statsvetenskap. Han doktorerade vid European University Institute och har forskat och undervisat vid flera universitet, utomlands och i Sverige. På svenska har han bl.a. publicerat texter om den kontroversiella politiska tänkaren och juristen Carl Schmitt. Både monografin Politiska begrepp: Carl Schmitt som samtida politisk tänkare och essän En kontroversiell klassiker finns tillgängliga gratis online.

I övrigt fokuserar Wittrocks forskning särskilt på gränslandet mellan politik, filosofi och religion, både empiriskt och begreppsligt, samt på betydelsen av olika dimensioner av autonomi för mänskliga rättigheter. Wittrock har även publicerat analyser av film och litteratur för såväl en akademisk (se t.ex. "Sagan om sekulariseringen" i publikationslistan) som en bredare publik (i tidskrifterna FLM, Sans och Subaltern).

Valda publikationer

2023 ”A Human right to pleasure? Sexuality, autonomy and egalitarian strategies”. Journal of Medical Ethics 5 juni 2023, 1-5.

2023 ”Sagan om sekulariseringen: makt och religion i tre moderna mytologier” i Dennis Augustsson, Charlotta Carlström, Emma Hall och Bodil Liljefors Persson (red.) Religion och samhällsförändring. Aktuella perspektiv i religionsvetenskaplig forskning. Stockholm: Liber, 278-297.

2022 ”Liberalism, nationalism and religion: Multidimensional autonomy, trade-offs and analogies”. Nations and Nationalism 28:3, 1117-1130.

2022 ”A human right to friendship? Dignity, autonomy, and social deprivation”. The International Journal of Human Rights 26:9, 1590-1607.

2020 ”En kontroversiell klassiker”. Statsvetenskaplig tidskrift 122:4, 732-735.

2020 ”All that is Holy: The Role of Religion in Postcapitalist Communities”. Rethinking Marxism 32:4, 549-569.

2020 ”Constituent Power and Constitutive Exceptions: Carl Schmitt, Populism and the Consummation of Secularisation” i Matilda Arvidsson, Leila Brännström och Panu Minkkinen (red.) Constituent Power: Law, Popular Rule and Politics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 199-214.

2019 Politiska begrepp. Carl Schmitt som samtida politisk tänkare: mångkultur, migration, ordning och undantag. Malmö Universitet: Current Themes in Imer Research 19:1.

2018 Contemporary Democracy and the Sacred: Rights, Religion and Ideology. London: Bloomsbury.

2018 ”Which Way I Fly: Reforming Nihilism in the Anthropocene” i Richard Polt och Jon Wittrock (red.) The Task of Philosophy in the Anthropocene. London/New York: Rowman & Littlefield, 153-174.

2018 (med Richard Polt) ”The Task of Philosophy in the Anthropocene: Axial Echoes in Global Space” i Richard Polt och Jon Wittrock (red.) The Task of Philosophy in the Anthropocene. London/New York: Rowman & Littlefield, ix-xix.

2017 ”The EU as a ‘Large Space’? Carl Schmitt and the Contemporary Dilemmas of Political Rituals and Cultural Borders” i Mats Andrén, Thomas Lindkvist, Ingmar Söhrman och Katharina Vajta (red.) Cultural Borders of Europe: Narratives, Concepts and Practices in the Present and the Past. New York/Oxford: Berghahn, 170-183.

2016 ”Sacred Nature and the Nature of the Sacred: Rethinking the Sacred in the Anthropocene”. Telos 177, 107-126.

2016 (med Richard Polt) ”Introduction: The Nature of Nature and the Politics of Fate”. Telos 177, 3-15.

2015 ”Processes of order and the concreteness of the sacred: on the contemporary relevance of Carl Schmitt's critique of nihilism” i Matilda Arvidsson, Leila Brännström och Panu Minkkinen (red.) The Contemporary Relevance of Carl Schmitt: Law, Politics, Theology. New York: Routledge, 195-207.

2015 ”Heidegger within the Boundaries of Mere Reason? ‘Nihilism’ as a Contemporary Critical Narrative” i Sven Eliaeson, Lyudmila Harutyunyan och Larissa Titarenko (red.) After the Soviet Empire: Legacies and Pathways. Leiden/Boston: Brill, 87-107.

2015 ”Vid gränsen: Rättvisa, värdighet, våld och världsförstörelse” i Mårten Björk och Jon Wittrock (red.) Människa, stat, utopi: En antologi om det möjligas konst. Hägersten: Tankekraft, 233-260.

2015 (med Mårten Björk) ”Det möjligas konst: Utopi, människa, stat” i Mårten Björk och Jon Wittrock (red.) Människa, stat, utopi. En antologi om det möjligas konst. Hägersten: Tankekraft, 13-37.

2014 ”The Social Logic of Late Nihilism: Martin Heidegger and Carl Schmitt on Global Space and the Sites of Gods”. European Review 22:2, 244-257.

2014 (med Mats Andrén) ”The Critique of European Nihilism: Interpretation, Responsibility, and Action”. European Review 22:2, 179-195.

2014 ”Nihilism and the Resurrection of Political Space: Hannah Arendt's Utopia?” i Elena Namli, Jayne Svenungsson och Alana Vincent (red.) Jewish Thought, Utopia, and Revolution. Amsterdam/New York: Rodopi, 161-171.

2012 ”Ort och rum: Aristoteles, Schmitt, Heidegger” i Jon Wittrock och Hjalmar Falk (red.) Vän eller fiende?: En antologi om Carl Schmitts politiska tänkande. Göteborg: Daidalos, 49-78.

2012 (med Hjalmar Falk) ”Vän eller fiende? Carl Schmitt och det politiska” i Jon Wittrock och Hjalmar Falk (red.) Vän eller fiende? En antologi om Carl Schmitts politiska tänkande. Göteborg: Daidalos, 9-30.

2012 ”Radical Ambiguity: The Dilemma of Progressive Politics and the Reification of Language” i Jonna Bornemark och Hans Ruin (red.) Ambiguity of the Sacred: Phenomenology, Politics, Aesthetics. Huddinge: Södertörn Philosophical Studies 12, 147-153.

2012 ”Efterskrift: Eskatologi, etik, estetik?” i Jon Wittrock (red.) Tid för Europa? Gemenskap, minne, hopp, Göteborg: Daidalos, 235-260.

2012 ”Tid för Europa? Gemenskap, minne, hopp” i Jon Wittrock (red.) Tid för Europa? Gemenskap, minne, hopp. Göteborg: Daidalos, 9-43.