Presentation

Universitetslektor i Internationell migration och etniska relationer. Sociolog med doktorsexamen inom religionssociologi. Forskningsområden: Urban integration/socialt och kulturellt hållbar stadsutveckling, religion och migration/religiös och kulturell mångfald m.m.