Presentation

Jag skrev min första avhandling (2012, Universitet Bern) om ämnet idrottsengagemang och våld bland ungdomar. Min andra avhandling som jag skev på Lunds Universitet 2015 handlar om ämnet psykologiskt momentum i handboll.

Mina forskningsinteressen är, förutom de ovan nämna ämnen, mental hälsa bland elitidrottare, psykologiska aspekter av idrottsskador, och talangutveckling. Just nu jobbar jag för ett forskningsprojekt kring skadeförebyggande träning inom ungdomshandboll, som kallas för I-PROTECT, där vi utvecklar en applikation som innehåller utbildningsdelar samt handbolls-specifika, fysiska och psykologiska övningar med syftet att reducera skaderisken. Ett annat projekt jag jobbar med handlar om elitidrottares kroppsuppfattning under och efter karriärsavslutning. Under 2024 kommer jag att sätta ett specifikt fokus i min forskning inom ämnet mindfulness inom elitidrotten.

Förutom mitt akademiska uppdrag jobbar jag även som idrottspsykologis rådgivare med elitidrottare, lag, och tränare/ledare. Detta gör jag genom en anställning på avdelningen för elitidrott på Riksidrottsförbundet.

Meriter