Presentation

Karina Vamling är professor i kaukasusstudier, FD Allmän språkvetenskap. Hon är verksamhetsansvarig för forskningsplattformen "Russia and the Caucasus Regional Research" (RUCARR) (gemensamt med prof. Bo Petersson).

Specialområden

Kaukasusregionen och Ryssland.

Forskningsinriktning

Kaukasusstudier, kaukasiska språk, språklig mångfald, språkpolitik, språk och migration, språktypologi.