Presentation

Karina Vamling är professor i kaukasusstudier, FD Allmän språkvetenskap. Hon är verksamhetsansvarig för forskningsplattformen "Russia and the Caucasus Regional Research" (RUCARR) (gemensamt med prof. Bo Petersson).

Specialområden

Kaukasusregionen och Ryssland.

Forskningsinriktning###

Kaukasusstudier, kaukasiska språk, språklig mångfald, språkpolitik, språk och migration, språktypologi.