Presentation

Katrine Bendtsen Gotfredsen är universitetslektor i Kaukasusstudier och har doktorerat i antropologi vid Københavns Universitet. Hon har genomfört omfattande etnografiskt fältarbete i Georgien och hennes forskning fokuserar huvudsakligen på ämnen som politisk förändring och ovisshet, religion, historia, identitet och moral, och politiska former och praktikter. Under hennes senaste arbete kan nämnas "Evasive Politics: Paradoxes of History, Nation and Everyday Communication in the Republic of Georgia" (2013), artiklerne “Void Pasts and Marginal Presents: On Nostalgia and Obsolete Futures in the Republic of Georgia” (Slavic Review, 2014) och "Enemies of the people: Theorizing dispossession and mirroring conspiracy in the Republic of Georgia." (Focaal—Journal of Global and Historical Anthropology, 2016), samt monografien Georgian Portraits. Essays on the Afterlives of a Revolution (forfattet med Martin Demant Frederiksen).