Presentation

Jag är professor i genusvetenskap vid Urbana Studier.

Mina forskningsintressen är, förutom ett övergripande intresse i feministisk teori och praktik, teknik- och vetenskapsstudier (Science and Technology Studies) samt frågor om social (o)rättvisa.