Presentation

FD socialt arbete (Linnéuniversitetet, 2015).

Aktuella forskningsprojekt

  1. Social investeringar - Tillvaratagandet av praktiska kunskaper: sociala investeringar som verktyg för kommunal styrning och organisering? Tillsammans med Mats Fred, Dalia Mukhtar-Landgren och Patrik Hall.

  2. Digitala verktygs betydelse för socialarbetares arbetsmiljö och relationen mellan socialarbetare och klient. Tillsammans med Gabriella scaramuzzino och Rickard Ulmestig.

Publikationer