Presentation

FD socialt arbete (Linnéuniversitetet, 2015)

Docent socialt arbete (Malmö universitet, 2022)