Presentation

FD socialt arbete (Linnéuniversitetet, 2015)

Docent socialt arbete (Malmö universitet, 2022)

Aktuella forskningsprojekt

  1. Social investeringar - Tillvaratagandet av praktiska kunskaper: sociala investeringar som verktyg för kommunal styrning och organisering? Tillsammans med Mats Fred, Dalia Mukhtar-Landgren och Patrik Hall.

  2. Digitala verktygs betydelse för socialarbetares arbetsmiljö och relationen mellan socialarbetare och klient. Tillsammans med Gabriella Scaramuzzino och Rickard Ulmestig.

Delaktig i kunskapsmiljön Aktiv (Arbetsmarknad, Kommuner, Tillit, Inkomstsystem, Vetenskap): https://kmaktiv.org

Publikationer