Presentation

Kristin Järvstad, professor i genusvetenskap, docent i litteraturvetenskap. Min forskning ligger inom det genusvetenskapliga fältet med inriktning på textanalys. Jag har gjort en rad studier på svensk 1900-talslitteratur kring teman som kön, nation, (trans)nationalism, svenskhet, 'främlingen' som litterär figur, beredskap för krig,(anti-)våld, sexualitet, äktenskap, moderskap och prostitution.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.