Transport- och mobilitetsstudier är ett tvärvetenskapligt forskningsområde och en forskargrupp som består av forskare från flera samhällsvetenskapliga discipliner som delar ett intresse för funktion, dynamik och omvandling av transportsystem och mobiliteter.

Vår forskning

Vår forskning omfattar följande områden:

 • transportpolitik och planering
 • rörlighet och tillgänglighet för olika grupper
 • resenärers beteende och upplevelser
 • godstransporter och företagens organisation, inklusive affärsmodeller.
 • kollektivtrafik
 • infrastruktur och byggd miljö.

Utbildning

Vår forskning bidrar direkt till vår undervisning i kurser som erbjuds av program vid institutionen för urbana studier, inklusive kandidatexamen i stadsutveckling och planering, masterexamen i urbana studier, masterexamen i hållbar utveckling och Urban Business and Development - Real Estate and Transport.

Om forskargruppen

Forskningsämne:
 • Transportstudier
 • kollektivtrafik
 • stadsplanering
 • transportpolitik och -planering
 • infrastruktur
 • byggd miljö