Presentation

Min forskning handlar om negativa arbetsplatsbeteenden, och berör hela spannet från lågintensiva, respektlösa beteenden, till grövre former av kränkningar som arbetsplatsmobbning. Primärt undersöker jag hur sådana beteenden samvarierar med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och kopplingen till arbetsrelaterad hälsa.

Min avhandling fokuserade på konsekvenser av att bevittna ohövliga beteenden i arbetslivet, och jag arbetar för närvarande som postdoktor i det FORTE-finansierade projektet "Att bevittna arbetsplatsmobbning".

Frågor som särskilt intresserar mig är samspelet mellan människa och organisation, organisatorisk och social arbetsmiljö, arbetsrelaterad hälsa, samt mätning och utvärdering av psykologiska konstrukt, psykometri.