Presentation

Universitetslektor, Odontologie doktor och specialisttandläkare i ortodonti. Forskningområde "För tidigt födda barn - kartläggning av bettavvikelser, kraniofacial morfologi samt bettfysiologiskt status och funktion".

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.