Presentation

Docent, universitetslektor och specialisttandläkare i ortodonti.

Forskningområden: * Evidensbaserad ortodonti, interventionsforskning och bieffekter. RCT behandlingar * För tidigt födda barn - kartläggning av bettavvikelser, kraniofacial morfologi samt bettfysiologiskt status och funktion * Pedagogiskt utvecklingsarbete och utvärdering av tandvårdsutbildningar * Hållbarhet inom tandvårdsutbildningar (Agenda 2030)

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.