Presentation

Jag är en ingenjör från Colombia som älskar att undervisa och har arbetat som lärare i matematik och naturvetenskap på högstadie- och gymnasieskolor. Jag har en magisterexamen i utbildning fokuserad på digital teknik (IKT) i undervisning. Mitt huvudintresse, som lärare, är att hjälpa elever att bli medvetna om det värdet med utbildning, förstå sin roll som matematik- och naturvetenskaps elev och föreslå lösningar på globala problem som exempelvis miljö och hållbarhetskrisen. Jag har erfarenhet som lokal projektledare av Climate Action Project med elever och lärare runt om i världen.

Som forskare är jag intresserad av att undersöka årskurs 7-9 elevers identiteter och empowerment under datorprogrammeringsaktiviteter i matematik och naturvetenskapslektioner. Jag är särskilt intresserad av hur tillgängliga diskursiva metoder kring programmering på skolinstitutionens nivå formar och omvandlar elevers identiteter och öppnar eller stänger möjligheter för elevers egenmakt. Jag är även intresserad av att veta hur avbrott i traditionella strukturer för undervisning och lärande kan möjliggöra/inaktivera andra möjligheter att vara och agera i klassrummet.