Presentation

Madeleine Rohlin, senior professor, specialist i oral radiologi, docent odontologisk röntgendiagnostik.

Utvärdering av diagnostiska metoder; besluts- och bedömningsanalys; systematiska översikter. Högre utbildning, särskilt kvalitetsutveckling.

Forskningsprojekt