Presentation

Om mig:

Jag är anställd som lektor i pedagogik vid Malmö universitet, institutionen Barn Unga och Samhälle, BUS,

Forskning:

Mina forskningsintressen finns huvudsakligen inom barndomssociologi, utbildningspolicy och läroplansteori. Min forskning behandlar barns och barndomars diskursiva villkor, särskilt i relation till pedagogiska strömningar, utbildningspolicy och styrningsfrågor. Jag intresserar mig för hur yngre barns utbildning påverkas av sociala, politiska och ekonomiska idéer och hur den styrs genom hur barn konstrueras i utbildningspolicy. Som ett led i detta har jag i min avhandling Ord och inga visor (2019) undersökt bakgrunden till hur utbildning för yngre barn tilldrar sig intresse från internationella och transnationella organisationer som OECD och EU och således hur idén om formell utbildning för yngre barn blivit en central faktor för ekonomisk utveckling. I avhandlingen ingår licentiatuppsatsen Barn i natur och natur i barn (2015), vilket utgör exempel på en diskursiv förskjutning både gällande barn och förskolans verksamhet genom relationen mellan barn och natur, som rört sig från en metafysisk holistisk, till en rationell naturvetenskaplig. I artiklarna som jag skrivit tillsammnas med Therese Lindgren; Fabricating The Posthuman Child In Early Childhood Education and Care (2019) och Orphans of Our Common Worlds (2019) undersöker vi hur teoretiska tankegods, genom att förhålla sig till och göra motstånd mot den gängse diskursen, dels legitimerar, dels blir till en förstärkande faktor i denna förändring. Just nu (våren - 2022) arbetar jag på ett forskningsprojekt tillsammans med kollegan Jutta Balldin som syftar till att undersöka huruvida förskolans inre utmaningar står i paritet med dess politiska och samhälleliga roll.

Nyckelord: Barndomssociologi Utbildningspolicy Läroplansteori