Presentation

Magnus Englanders forskning utgår ifrån en fenomenologisk psykologi. Englanders forskning bedrivs inom ramen för Malmö universitets tvärvetenskapliga forskningsämne hälsa och samhälle. Forskningen sträcker sig över ett flertal vetenskapliga ämnen och områden såsom psykologi, psykopatologi, socialt arbete, vetenskapsteori och kvalitativ forskningsmetod. Englander bedriver vetenskapshistorisk och vetenskapsteoretisk forskning som syftar till att utveckla kvalitativ forskningsmetod samt forskning som främjar utbildning i professionellt bemötande. Med detta följer att han har studerat fenomen som empati, vetenskapliga inställningar och specifika kunskapsanspråk. Några av dessa forskningsresultat har tillämpats i situationer såsom i en 'fenomenologisk empatiträning' och i kvalitativa forskningsintervjuer. Englander är redaktör för boken Phenomenology and the Social Context of Psychiatry (Bloomsbury, 2018) och medredaktör för boken Empathy and Ethics (Rowman & Littlefield, 2022) samt författare av åtskilliga vetenskapliga artiklar.