ME

Magnus
Englander
Professor, biträdande

email icon magnus.englander@mau.se
phone icon -

location Socialt arbete, grundutbildning på grundnivå


Mer om min forskning

Presentation

Magnus Englanders forskning utgår ifrån en fenomenologisk psykologi. Englanders forskning är situerad inom ramen för Malmö universitets tvärvetenskapliga forskningsämne hälsa och samhälle. Forskningen sträcker sig över ett flertal vetenskapliga ämnen och områden: socialpsykologi, socialpsykiatri, social kognition, social fenomenologi och socialt arbete. Englander bedriver även vetenskapshistorisk och vetenskapsteoretisk forskning som syftar till att utveckla kvalitativ forskningsmetod för psykologi och samhällsvetenskap. Med detta följer att han har studerat fenomen som empati, sociala relationer, vetenskapliga inställningar och specifika kunskapsanspråk. Några av dessa forskningsresultat har tillämpats i etnografiska situationer såsom i fallet med professionellt bemötande och kvalitativa forskningsintervjuer.