Presentation

Maja Povrzanović Frykman är professor i etnologi. Undervisar i freds- och konfliktvetenskap och i IMER vid Globala Politiska Studier (GPS). Ansvarig för forskarutbildningen vid samma institution. Handledare för doktorander i Lund, Linköping, Zagreb och vid Malmö universitet. Extern medarbetare (forskarutbildning) vid Filosofiska fakulteten i Zagreb.

Forskningsområden

Migration, högutbildade migranter, transnationella praktiker, diaspora, krigserfarenheter, flyktingskap, etnicitet och plats, affekt och materiell kultur.

Läs en sammanfattning av Povrzanović Frykmans forskning om migration och materialitet

Uppdrag och meriter

 • 2021-24 Project leader, Academia and cultural production as ‘postmigrant’ fields in Sweden(RJ, Dnr. P20-0137)
 • 2018+ Koordinator, Highly skilled migrants research network, MIM, Malmö universitet
 • 2012-18 Koordinator, TRANSMIG - Transnational Practices in Migration, IMISCOE Research Group (organization IMISCOE - International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe)
 • Oberoende observatör av utvärderingsprocess, FORMAS, maj-september 2014
 • Expert, European Commission Research Executive Agency (Horizon 2020, work programme Marie Sklodowska-Curie 2016-17, 7th Framework Programme on Research, Technological Development and Demonstration 2010-13, FP7-PEOPLE-2012 Career Integration Grants and Co-funding of Regional, National and International Programmes 2012, FP7 Socio-economic Sciences and Humanities: Collaborative projects 2009)
 • Granskare, Norwegian Research Council, Austrian Science Fund (FWF), Cyprus Research Promotion Foundation, Östersjöstiftelsen, The Netherlands Organisation of Scientific Research (NWO), Academy of Finland, Svenska litteratursällskapet i Finland
 • 2013+ International Advisory Board member, Centre for Advanced Migration Studies – AMIS, (http://amis.ku.dk/), Faculty of Humanities, University of Copenhagen
 • 2020-23 Advisory Board member, Making it Home: An Aesthetic Methodological Contribution to the Study of Migrant Home-Making and Politics of Integration - MaHoMe (Nordforsk, Joint Nordic-UK research programme on Migration and Integration, Principal Investigator: Fran Lloyd, Kingston University)

Styrelsemedlem – tidskrifter

 • Nordic Journal Migration Research
 • Društvena istraživanja, Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb
 • Dve domovini/Two Homelands, Slovene Academy of Sciences
 • Etnološka tribina, Croatian Ethnological Society

Peer-reviewer

 • Anthropological Theory
 • American Ethnologist
 • Journal of Ethnic and Migration Studies (JEMS)
 • The Journal of the Royal Anthropological Institute
 • Journal of International Migration and Integration (JIMI)
 • Nordisk Sosialt Arbeid - Nordic Journal of Social Work
 • Childhood. A Global Journal of Child Research
 • Identities. Global Studies in Culture and Power, Nationalism and Ethnic Politics