Presentation

Jag arbetar som universitetsadjunkt på Studie- och yrkesvägledarprogrammet samt i olika forskningsprojekt inom instutionen.

Mina forskningsintressen handlar om individuella och strukturella förutsättningar för människors karriärövergångar samt vilken plats studie- och yrkevägledning har i detta sammanhang.

Forskningsprojekt