Fristående kurs, Avancerad nivå
7.5 hp
Malmö kvällstid 50%
29 augusti 2022 - 6 november 2022
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Den här kursen vänder sig till dem som vill förstå vad det betyder att kommersiella krafter får allt större inflytande i svensk skola. Skolmarknaden tar sig olika uttryck: friskolor ägs till stor del av aktiebolag och riskkapitalister, multinationella företag ser skolan som en marknad för sina digitala produkter och konkurrenstänkandet genomsyrar skolväsendet. Inom ramen för kursen diskuteras olika exempel på kommersialisering och vad denna gör med vår förståelse av utbildning, kunskap, lärare och elever. Kursen ges i hybridform, dvs som kombination mellan campus och distans och är uppbyggd kring föreläsningar, litteraturdiskussioner och undersökande aktiviteter.

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande 90 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt en akademisk examen på grundnivå.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt