Presentation

Jag är docent i religionshistoria. Min forskning kretsar främst kring moderna alternativa religionsbildningar såsom västerländsk esoterism, nya religiösa rörelser, och olika former av oorganiserad andlighet ("new age"). Jag är särskilt intresserad av frågor om genus, sexualitet och auktoritet.

Jag disputerade 2017 vid Uppsala universitet med en avhandling som undersökte hur femininitet och feminin sexualitet konstrueras inom modern västerländsk esoterism. Min avhandling, med titeln "The Eloquent Blood: The Goddess Babalon and the Construction of Femininities in Western Esotericism", gavs ut som monografi av Oxford University Press år 2020.

2018 beviljades jag medel från Vetenskapsrådet för en internationell postdok. Mitt postdokprojekt undersökte kvinnligt ledarskap inom den esoteriska rörelsen thelema. Under postdoktiden var jag gästforskare vid Center for History of Hermetic Philosophy and Related Currents vid Amsterdams universitet.

Jag handleder för närvarande tre doktorandprojekt: om receptionen av tantra inom tysk ockultism; om genuskonstruktioner i samtida europeisk tantra; och om kopplingar mellan esoterism, litteratur och queera identiteter i receptionen av demongestalten Lilith kring sekelskiftet 1900. Jag tar gärna på mig fler handledningsuppdrag inom ramarna för mina forskningsintressen.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.

Meriter