Presentation

Jag är docent i religionshistoria och forskningskoordinator vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI). Min forskning kretsar främst kring alternativa religionsbildningar från det sena 1800-talet till idag, såsom esoterism, nya religiösa rörelser, och olika former av oorganiserad andlighet ("new age"). Jag har ett särskilt intresse för bredare frågor om genus och sexualitet samt auktoritet inom religion.

Jag disputerade 2017 vid Uppsala universitet med en avhandling som undersökte hur femininitet och feminin sexualitet konstrueras inom modern esoterism. Min avhandling, med titeln "The Eloquent Blood: The Goddess Babalon and the Construction of Femininities in Western Esotericism", gavs ut som monografi av Oxford University Press år 2020. Avhandlingen beskrivs av en recensent som "ett av de viktigaste bidragen till forskningen om samtida ockultism och alternativ andlighet under senare år, såväl som till den bredare forskningen om intersektionerna mellan genus och samtida religionsbildningar".

2018 beviljades jag medel från Vetenskapsrådet för en internationell postdok. Mitt postdokprojekt undersökte kvinnligt ledarskap inom den esoteriska rörelsen thelema. Under postdoktiden var jag gästforskare vid Center for History of Hermetic Philosophy and Related Currents vid Amsterdams universitet.

2019 grundade jag tillsammans med professor Christine Ferguson det tvärvetenskapliga forskningsnätverket Esotericism, Gender, and Sexuality Network (ESOGEN). Jag är medlem i styrelsen för European Society for the Study of Western Esotericism (ESSWE), och ingår i redaktionsråden för Oxford Studies in Western Esotericism (Oxford University Press) och Palgrave Studies in New Religions and Alternative Spiritualities (Palgrave Macmillan).

Jag handleder för närvarande tre doktorandprojekt: om receptionen av tantra inom tysk ockultism; om genuskonstruktioner i samtida europeisk tantra; och om kopplingar mellan esoterism, litteratur och queera identiteter i receptionen av demongestalten Lilith kring sekelskiftet 1900. Jag tar gärna på mig fler handledningsuppdrag inom ramarna för mina forskningsintressen.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.

Meriter