Presentation

Manon Hedenborg White är docent i religionshistoria och universitetslektor i religionsvetenskap. Hon disputerade 2017 vid Uppsala universitet med en avhandling som undersökte hur femininitet och feminin sexualitet konstrueras inom modern västerländsk esoterism. Avhandlingen, med titeln "The Eloquent Blood: The Goddess Babalon and the Construction of Femininities in Western Esotericism", gavs ut som monografi av Oxford University Press år 2020.

2018 beviljades Hedenborg White medel från Vetenskapsrådet för en internationell postdok. Hennes postdokprojekt undersökte kvinnligt ledarskap inom den esoteriska rörelsen thelema. Under postdoktiden var hon gästforskare vid Center for History of Hermetic Philosophy and Related Currents vid Amsterdams universitet.

Hedenborg Whites forskning kretsar främst kring moderna alternativa religionsbildningar, västerländsk esoterism, nya religiösa rörelser, och nyreligositet. Hon är särskild intresserad av frågor om genus, sexualitet och auktoritet. Hedenborg White är Review Editor för International Journal for the Study of New Religions och co-director för det tvärvetenskapliga forskningsnätverket Esotericism, Gender, and Sexuality Network.