Presentation

Fil.dr. och lektor i svenska med didaktisk inriktning vid Institutionen Kultur Språk Medier vid Fakulteten Lärande och samhälle. Mina forskningsområden är flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling, språk- och ämnesintegrerad undervisning, klassrumsinteraktion, flerspråkighet som resurs i lärande och transspråkande pedagogik, bedömning, lärares kompetensutveckling, drama- och språkintegrerad undervisning. Jag har deltagit i forskningsprojektet Interaktion för språk- och kunskapsutveckling i flerspråkiga klassrum och år 2022 disputerade jag vid Linnéuniversitetet med avhandlingen Till handling! En studie om att omsätta diskurser om flerspråkiga elevers lärande.

Jag undervisar lärarstudenter på ämneslärarutbildningen och lärare med en utländsk examen som kompletterar sin utbildning mot en svensk lärarexamen. Jag handleder också och examinerar självständiga arbeten på grundnivå och avancerad nivå.

Jag har, via Malmö universitets Centrum för samverkan (CeSam), deltagit och deltar forfarande i flera skolutvecklingsprojekt i vilka jag arbetar med kompetensutveckling av lärare.

Tillsammans med arbetslaget som arbetar med Utlandsutbildade Lärares Vidareutbildning (ULV) driver jag projektet Drama- och språkintegrerad undervisning i högre utbildning. Projektet är del av det internationella forskningsfältet och nätverket Drama in Education (DiE) som årligen arrangerar konferenser och workshopar.