Presentation

Margareta Melin, är fil. doktor i journalistik och fil. lic. i masskommunikation, och anställd som lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap på K3. Har två huvudsakliga forskningsområden: 1) journalistikens villkor och digitala medier. Har gjort fältstudier av brittisk och svensk journalistik utifrån köns- och politiskekonimiska perspektiv 2) Mediedidaktik. Melin har ett övergripande feministiskt forskningsperspektiv. Arbetar nu med två forskningsprojekt: 1) Living the Liquid Life - ett projekt om journalistik i interjektionen av kön, professionalism och prekariat. 2) Utmaningsbaserat lärande - ett projekt välfärds- och medieprofessioners högskoleutbildningar i ett digitalt samhälle