MH

Maria
Hellström Reimer
Professor

email icon maria.hellstrom.reimer@mau.se
phone icon 040-6657147

location Konst, kultur och kommunikation


Mer om min forskning

Presentation

Maria Hellström Reimer är professor i design i teori och praktik, och föreståndare för Designfakulteten, den nationella forskarskolan i design. Ett brett intresse för kreativitet, kunskap och samhällsfrågor är det som har fört mig från bildkonstens område till designforskningens. Det centrala i min forskning är att placera in designhandlingen i en vidare kulturell kontext av konstnärligt experimenterande och kritisk reflektion. Designforskning handlar inte bara om att tolka eller utvärdera artefakter och miljöer, utan också om att i handling utmana och utvidga de materiella och sociala förutsättningarna för design. För närvarande koordinerar och deltar jag i ett flertal tvärvetenskapliga forskningsprojekt med inriktning mot design, arkitektur, visuella och urbana studier. Jag engagerar mig också i forskningsstrategiska frågor, främst inom området experimentell och undersökande designforskning. Jag ser också det internationella samarbetet som mycket viktigt och bedriver idag forskningssamarbeten med ett flertal forskargrupper i Danmark, USA, Storbritannien, Italien, Spanien, och Turkiet. Under 2014 har jag varit gästprofessor vid Université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis och Parsons The New School of Design i New York.