Presentation

Maria Hellström Reimer är professor i design i teori och praktik.

"—Ett brett intresse för kreativitet, kunskap och samhällsfrågor är det som har fört mig från bildkonstens område till designforskningens. Det centrala i min forskning är att placera in designhandlingen i en vidare kulturell kontext av konstnärligt experimenterande och kritisk reflektion. Designforskning handlar om att tolka och utveckla artefakter, miljöer och metoder, men också om att i handling utmana och utvidga materiella och sociala förutsättningar för samexistens. För närvarande koordinerar och deltar jag i ett flertal tvärvetenskapliga forskningsprojekt med inriktning mot design, arkitektur, och kulturstudier. De senaste publikationerna omfattar bland annat titlar som “Cut, Make and Trim: Fast Fashion Urbanism in the Residues of Rana Plaza” (i Frichot, Gabrielsson, Metzger, eds., Deleuze and the City. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016); “Playing the Green Card: The Commodifying Fiction of a Derivative Jardin-Forêt” (i Architecture and Culture, Vol. 5 2017, temanummer“Solids and Flows: Architecture and Capitalism”), och "Situating Thirdness — Considering artistic design research from a Swedish vantage point including voices from the field" (med Ramia Mazé, kommande). Jag engagerar mig vidare i forskningsstrategiska frågor, främst inom området experimentell designforskning och miljöhumaniora. Jag ser också det internationella samarbetet som mycket viktigt och bedriver idag forskningssamarbeten med ett flertal forskargrupper i Europa och övriga världen. Under 2019 var jag gästprofessor vid Cornell University, USA."

Aktiviteter