Presentation

Jag är lektor i endodonti (rotbehandling) vid Odontologiska fakulteten, och mina undervisningsuppgifter finns inom Tandläkarprogrammet samt Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES/Schweiz (KUT). Handleder studenter och tandläkare på avancerad nivå och forskarnivå samt inom klinisk specialistutbildning.

Jag disputerade år 2011 med avhandlingen ”Chronic intraoral pain – diagnostic methods and prognosis” och min forskning är huvudsakligen inriktad mot utveckling av diagnostik inom området orofacial smärta, både relaterat till inflammatorisk tandsjukdom och andra smärtorsaker såsom neuropati. Ett annat forskningsintresse är riskbedömning och beslutsfattande i tandvården.

Jag är legitimerad tandläkare sedan 1993, klinisk specialist i endodonti sedan 2013 och docent sedan 2017.

I samverkan med European Society of Endodontology bidrar jag till kvalitetsutveckling genom utveckling av riktlinjer för rapportering i vetenskapliga studier, certifiering av specialistutbildningar i Europa i ämnet endodonti. Är sedan 2021 aktiv i organisationens ”Education and scholarship committee” som arbetar med utbildningsfrågor i endodonti, såsom riktlinjer för curriculum. Parallellt med mitt arbete är jag sedan 2020 student på Maus 2-åriga masterprogram ”Teaching and learning in higher education”.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.