Presentation

Mina huvudområden inom idrottsvetenskap är barn- och ungdomsidrott i skola och fritid som studeras ur olika perspektiv, bland andra genus, makt och hållbarhet.

MISTRA Sport and outdooors

För närvarande är jag post doc-forskare i forsknings- och samverkansprogrammet MISTRA Sport and outdoors. Programmet har syftet att skapa kunskap och lösningar för en ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Jag är medlem i forskningtemat Kunskap och omvandling, med frågan "Hur och vilken förändring kan vi skapa inom idrotten, friluftslivet och i skolämnet idrott och hälsa för en miljömässigt hållbar utveckling?" I denna fråga studerar jag förändringsarbete inom ramen för skolämnet idrott och hälsa men även inom föreningsidrott, med ett fokus på social hållbarhet.

Idrottsprofilerad utbildning"

I min avhandling Vi och de Andra studerade jag idrott, genus och normer på en idrottsprofilerad högstadieskola. Det insamlade materialet från avhandlingsprojektet fortsätter jag att bearbeta och analysera djupare för kommande publikationer.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.