Marie Larneby

Marie
Larneby
Universitetsadjunkt

email icon marie.larneby@mau.se
phone icon 040-6657742

location Idrottsvetenskap


Mer om min forskning

Presentation

Marie Larnebys huvudområden inom idrottsvetenskap är barn- och ungdomsidrott i skola och fritid. I Larnebys avhandlingsprojekt om idrottsprofilerad utbildning i grundskolan följs en årskull elever under tre årskurser 7-9. Observationer och intervjuer utgör det empiriska materialet som analyseras genom ett genusperspektiv. Med ett genusperspektiv analyseras när och hur kön och genus har betydelse för eleverna och deras idrottsutövning på skolan. Dessutom analyseras när, var och hur maktrelationer uppstår och uttrycks samt hur motstånd mot maktrelationerna verkar. Några elever reproducerar aktivt maktpositioner, andra utmanar dem, några böjer sig för rådande normer, andra förstärks av dem.