Presentation

Mikael Stigendal är professor i Sociologi. I flera decennier har jag undrat hur samhället hänger ihop och bedrivit mycket forskning om städer för att ta reda på det, för det mesta tillsammans med bl a ungdomar i, vad vi i Malmökommissionen (där jag var en av kommissionärerna) kallade, kunskapsallianser.