Presentation

Mon Johansson är fil.dr. i sociologi och lektor i socialt arbete. Hen undervisar framförallt på socionomprogrammet och på nätkursen Socialt arbete, och har ett stort intresse för högskolepedagogik.

I avhandlingen "I moderskapets skugga: berättelser om normativa ideal och alternativa praktiker" utforskar Mon relationen mellan föräldraskapsideal och heterosexuell normativitet med utgångspunkt i narrativ metod och analys.