Presentation

Jag vill arbeta med utveckling och tillämpning av metoder inom datavetenskap, inklusive optimering, simulering, agentteknik och maskininlärning, för att bygga beslutsstödsystem inom området vårdlogistik, med särskilt fokus på strokepatienter.

Stroke är ett medicinskt tillstånd som resulterar i minskat blodflöde i kärlen inuti hjärnan. Bristen på blodflöde orsakar allvarliga skador på hjärncellerna, och utan omedelbar behandling har patienten en liten chans att återhämta sig på ett tillfredsställande sätt, och nästan två av fem patienter dör. Att tillhandahålla snabb behandling av strokepatienter är dock långt ifrån trivialt, vilket till stor del beror på logistiska utmaningar.

Vårt arbete förväntas resultera i strategiskt och operativt beslutsstöd för att 1. Identifiera logistiska tillvägagångssätt som har potential att förkorta tiden från nödsamtal till behandling av patienter. 2. Utvärdera de identifierade tillvägagångssätten med hjälp av simulering. 3. Föreslå operativa lösningar i realtid.

I synnerhet optimering och simulering är involverade i identifiering och utvärdering av åtgärder, och maskininlärningsmetodik är involverad för att generera operativt beslutsstöd.