Presentation

Peter Lilja, universitetslektor i pedagogik. Prefekt vid institutionen Barndom, utbildning, samhälle. Leg. lärare i samhällskunskap och religionskunskap för grundskolans senare år och gymnasieskolan. Fil.mag. i statsvetenskap och utbildningsvetenskap.

Mina forskningsintressen rör sig i skärningspunkten mellan politisk och pedagogisk teori med särskilt fokus på lärarrollen/lärarskap, intergenerationella relationer i utbildningskontexter och kring relationen mellan politik och utbildning i stort.