Presentation

Rathi Ramji är tandläkare från Indien som är disputerad inom ämnet vårdvetenskap. Min avhandling har varit en den del av en större projekt ”Hälsofrämjande Innovation i samverkan” finansierad av Vinnova. Bortsett av detta är jag också intresserad av forskning bland ungdomar, mental ohälsa, oral hälsa och ANDT förebyggande och hälsofrämjande arbetet.