Presentation

Rathi Ramji är tandläkare från Indien som är disputerad inom ämnet vårdvetenskap. Min avhandling har varit en den del av en större projekt ”Hälsofrämjande Innovation i samverkan” finansierad av Vinnova. Bortsett av detta är jag också intresserad av forskning bland ungdomar, mental ohälsa, oral hälsa och ANDT förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Just nu forskar jag genom barn och välbefinnande med a participatorisk förhållningsätt.