Presentation

Rathi Ramji är tandläkare från Indien som är doktorand i vårdvetenskap. Hennes doktorand studier är en den del av en större projekt ”Hälsofrämjande Innovation i samverkan” finansierad av Vinnova. Bortsett av detta är hon också intresserad av forskning bland ungdomar, mental ohälsa, oral hälsa och ANDT förebyggande arbetet.