Presentation

Min forskning utgår ifrån ett intresse för historia som aktivitet. Med utgångspunkt i muntlig historia, public humanities och kulturella minnesstudier undersöker jag hur människor kan aktiveras i historiska undersökningar och historieskrivning. Som biträdande lektor i samhällsvetenskapernas och humanioras didaktik undersöker jag hur historiker kan delta på relevanta vis i pågående sociala processer.

Min arkivvetenskapliga forskning har ett fokus på communityarkiv, det vill säga informella, demokratiska och gräsrotsinitierade arkivprojekt. Sådana arkiv skapas ofta av historiskt underordnade grupper för att stärka gemenskapen inom gruppen samt för att utmana diskriminering. Communityarkiv utmanar och utvecklar vår förståelse av vad arkiv är och visar hur kulturarvet behöver förändras för att bidra till ökad hållbarhet.

Minnesarbete, minneskonst och minnesaktivism i spåren av rasistiska terrorattacker är ett annat forskningsintresse. Trots att det finns en lång historia av rasistiska attacker, både i Sverige och på andra platser, är samhället alltjämt oförberett på att bemöta denna typ av våldsdåd och den kulturella dynamik de förstärker. Jag är särskilt intresserad av den minnesaktivism som offer och överlevare gjort och gör, men också av konstnärliga responser och skapandet av dedikerade minnesplatser.

Jag är medlem i styrelsen för Communitykulturcentrum och ordförande för nordiska regiongruppen av Memory Studies Association. Jag deltar även i Historieverkstaden, som är en verksamhet för att sprida och skapa historia utanför universitetet.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.