Presentation

Jag är historiker och har en tjänst som biträdande lektor i historias och samhällsvetenskapernas didaktik vid institutionen för Samhälle, kultur och identitet, Malmö universitet. Min forskning berör tre överlappande områden:

1960-talets sociala rörelser och kulturella uppror

Min forskning om det ”långa sextioåtta” fokuserar på resor och translokala utbyten samt på solidaritetens innebörder och praktiker. I ett pågående projekt använder jag muntlig historia för att undersöka Skandinavien som arena för Black Panther Party. I min doktorsavhandling undersökte jag hur vi minns och berättar om gruvarbetarstrejken i Malmfälten vintern 1969–70. Förutom att belysa gruvarbetarstrejken skapade detta projekt kunskap om röstgivandets politik och etik.

Samskapad historia och community-processen

Inspirerad av teori från muntlig historia (särskilt begreppet a shared authority) och community-konst forskar jag om villkoren för marginaliserade samhällsgruppers deltagande i offentlig historieskrivning. Jag undersöker också kopplingarna mellan historieskrivning och social mobilisering.

Staden som rättighet genom publik humaniora och community-arkiv

Jag deltar i projekt som använder delandet av berättelser kan främja gemenskap och öka motståndskraften i sårbara samhällsgrupper i Malmö, däribland community-arkivet Malmös samlade röster. Sedan 2019 deltar jag i arbetet med att skapa en antirasistisk minnesplats i Malmö som ska utgå ifrån stadens samlade erfarenhet av att ha varit utsatt för en rasistisk seriemördare och i spåren av hans dåd för utpekande, misstänkliggörande, utebliven omsorg och förnekade upprättelser.