Presentation

Robert Svensson är professor vid Institutionen för kriminologi, Malmö universitet. Han disputerade 2004 i sociologi vid Stockholms universitet och 2008 blev han docent i sociologi vid Stockholms universitet. Han har varit gästforskare vid Institute of Criminology, Cambridge University och vid Max Planck Institute i Freiburg.

Hans huvudsakliga forskningsintressen är brott och avvikande beteende, i synnerhet bland ungdomar, moral och brott, brottsutveckling, invandring och brott, komparativ forskning och kvantitativ metod.

Aktiviteter