Presentation

Robert Svensson är professor i hälsa och samhälle inriktning kriminologi. Forskningsinriktning: kriminologisk teori, ungdomsbrottslighet, komparativ forskning, kvantitativ metod.