Fakta

Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Marie Torstensson Levander
Externa projektmedlemmar:
  • Clemens Kroneberg Professsor (Sociology) University of Cologne. Institute of Sociology and Social Psychology
  • Kyle Treiber Ass. professor (Neurocriminology) University of Cambridge. Institute of Criminology
  • Per-Olof Wikström Professor emeritus (Ecological and Developmental Criminology) University of Cambridge. Institute of Criminology
Projektperiod:
01 januari 2024 - 31 december 2027
Forskningsämne:

Om projektet

Våldsbrottsligheten är utan tvekan ett allvarligt samhällsproblem med konsekvenser för både privatpersoners välfärd och trygghet och kan försvåra förutsättningarna för att på ett effektivt och säkert sätt bedriva det allmännas och näringslivets verksamheter. För att utveckla effektiva metoder att förebygga och motverka våldsbrottsligheten och dess skadeverkningar krävs att vi har goda kunskaper om dess orsaker. Det bedrivs emellertid förvånansvärt lite forskning om våldsbrottslighetens orsaker, den mesta forskningen är inriktad på problembeskriving, t.ex. vad som kännetecknar de personer som begår våldsbrott och de platser där många våldsbrott sker. Syftet med detta forskningsprogram är därför att bidra till en ökad förståelse av våldsbrottslighetens orsaksmekanismer och därmed till grunderna för utvecklingen av en effektivare våldsprevention. Vår forskning bygger på Situationell Handlingsteori och dess utvecklingsmodell specifikt tillämpad på våldsproblematiken och empiriska tester av dess hypoteser i tre Europeiska longitudinella studier(från Sverige, England och Tyskland) som följt ålderskullar från tonåren upp i tidigt vuxenliv.

Se aktuella nyheter och aktiviteter i projeket på institutionens sida