Presentation

Roger Johansson är professor emeritus i historia med didaktisk inriktning har varit verksam som forskningsledare på Institutet för studier i Malmös historia, vid Malmö universitet och är numera affilierad professor. Roger Johanssons forskning har haft fokus på historiedidaktisk forskning och modern kulturanalytisk socialhistoria. Metodiskt har förmedling och gestaltning av historia, särskilt uppmärksammats.