Stefan Nyzell

Stefan
Nyzell
Professor, biträdande

email icon stefan.nyzell@mau.se
phone icon 040-6658605

location Institutionen för samhälle, kultur och identitet


Mer om min forskning

Presentation

Stefan Nyzell, född 1975, är verksam som forskare och lärare vid Historiska studier, Malmö högskola. Hans avhandling har titeln ”Striden ägde rum i Malmö”: Möllevångskravallerna 1926. En studie av politiskt våld i mellankrigstidens Sverige. Han forskar bland annat inom fältet Contentious Politics Studies. Exempel på forskning inom detta fält är: Stefan Nyzell, “A Fight for the Right to get Drunk: The Autumn Fair Riot in Eskilstuna, 1937”, Ilaria Fevretto & Xabier Itcania (eds), Protest, Popular Culture and Tradition in Modern and Contemporary Western Europe, Palgrave Macmillan, 2016 (ISBN: 978-1-137-50736-5) Andrés Brink Pinto, Martin Ericson & Stefan Nyzell, ”Contentious Politics Studies: Forskningsfältet social och politisk konfrontation på frammarsch i Skandinavien”, Scandia 2015:1 (ISSN: 0036-5483) Han har även forskat om polisens historia: Stefan Nyzell & Paul Larsson, ”Skandinavisk polishistoria”, Paul Larsson, Rolf Granér, Helene O. I. Gundhus (red.), Polisvetenskap: En introduktion, Studentlitteratur, 2016 (ISBN: 978-91-44-10779-0) Stefan Nyzell, ”Staden och ordningsmakten”, Roger Johansson & Göran Larsson (red), Malmö 1914 – en stad inför språnget till det moderna, Malmö stad, Institutet för studier i Malmös historia (IMH) & Mezzo Media 2013 (ISBN 978-91-637-2286-8) Just nu bedriver han forskning om kulturarv och historiskt återskapande- bland annat med projektet: Violently Medieval: Historical Re-Creation and Public Uses of History.