Presentation

Stefan Nyzell, född 1975, är biträdande professor i historia verksam vid Historiska studier, Samhälle, kultur, identitet (SKI), Malmö universitet.

Hans avhandling har titeln ”Striden ägde rum i Malmö”: Möllevångskravallerna 1926. En studie av politiskt våld i mellankrigstidens Sverige. Han forskar bland annat inom fältet Contentious Politics Studies.

Exempel på forskning inom detta fält är:

Stefan Nyzell, “A Fight for the Right to get Drunk: The Autumn Fair Riot in Eskilstuna, 1937”, Ilaria Fevretto & Xabier Itcania (eds), Protest, Popular Culture and Tradition in Modern and Contemporary Western Europe, Palgrave Macmillan, 2016 (ISBN: 978-1-137-50736-5)

Andrés Brink Pinto, Martin Ericson & Stefan Nyzell, ”Contentious Politics Studies: Forskningsfältet social och politisk konfrontation på frammarsch i Skandinavien”, Scandia 2015:1 (ISSN: 0036-5483)

Han har även forskat om polisens historia:

Stefan Nyzell & Paul Larsson, ”Skandinavisk polishistoria”, Paul Larsson, Rolf Granér, Helene O. I. Gundhus (red.), Polisvetenskap: En introduktion, Studentlitteratur, 2016 (ISBN: 978-91-44-10779-0)

Stefan Nyzell, ”Staden och ordningsmakten”, Roger Johansson & Göran Larsson (red), Malmö 1914 – en stad inför språnget till det moderna, Malmö stad, Institutet för studier i Malmös historia (IMH) & Mezzo Media 2013 (ISBN 978-91-637-2286-8)

Just nu bedriver han forskning om kulturarv och historiskt återskapande- bland annat genom:

Bokprojektet: Viking Heritage and History in Europe: Practices and Recreations (Routledge) och artikeln Viking Re-enactment.

samt

Forskningsprojektet: Grendel's Hoard:The Re-Creation of Early Medieval Europe, c. 500-1000