Presentation

Stefan Nyzell, född 1975, är biträdande professor (docent, fil dr) i historia verksam vid Historiska studier, Samhälle, kultur, identitet (SKI), Malmö universitet. Han arbetar för närvarande som prefekt på SKI.

Hans avhandling har titeln ”Striden ägde rum i Malmö”: Möllevångskravallerna 1926. En studie av politiskt våld i mellankrigstidens Sverige.

Han forskar inom flera olika forskningsfält:

Publik historia och kulturarvsstudier:

Stefan Nyzell, Grendels skatt: Återskapad tidig medeltid och gränslanden mellan historia, sanning och fiktion. Och om att hitta (på) en sagolik skattgömma, Malmö universitet: B3 bokproduktion, 2024

Sara Ellis Nilsson & Stefan Nyzell, “The Mythopoetic Viking in European Cultural Heritage”, Sara Ellis Nilsson & Stefan Nyzell (eds), Viking Heritage and History in Europe: Practices and Re-creations, Routledge, 2024 (ISBN: 9780367628628)

Stefan Nyzell, ”Viking Re-enactment”, Sara Ellis Nilsson & Stefan Nyzell (eds), Viking Heritage and History in Europe: Practices and Re-creations, Routledge, 2024 (ISBN: 9780367628628)

Polishistoria:

Stefan Nyzell, ”Med ridpiskan på upploppet. Ridande polisen i Malmö i det tidiga 1900-talet”, Stefan Nyzell & Susan Lindholm, Människor, mening och motstånd: En vänbok till professor Mats Greiff, Skrifter med historiska perspektiv, volym 24, B3 bokproduktion, 2020

Stefan Nyzell & Paul Larsson, ”Skandinavisk polishistoria”, Paul Larsson, Rolf Granér, Helene O. I. Gundhus (red.), Polisvetenskap: En introduktion, Studentlitteratur, 2016 (ISBN: 978-91-44-10779-0)

Stefan Nyzell, ”Staden och ordningsmakten”, Roger Johansson & Göran Larsson (red), Malmö 1914 – en stad inför språnget till det moderna, Malmö stad, Institutet för studier i Malmös historia (IMH) & Mezzo Media 2013 (ISBN 978-91-637-2286-8)

Contentious Politics Studies:

Martin Ericsson & Stefan Nyzell, “Anti-Strikebreaker Protests and Collective Violence in Sweden, 1918–1939”, in Jesper Jørgensen& Flemming Mikkelsen, Trade Union Activism in the Nordic Countries since 1900, Palgrave Macmillan, 2023 (978-3-031-08986-2)

Flemming Mikkelsen, Knut Kjeldstadli & Stefan Nyzell (eds), Popular Struggle and Democracy in Scandinavia, 1700 to the Present, Palgrave Macmillan, 2018

Stefan Nyzell, “A Fight for the Right to get Drunk: The Autumn Fair Riot in Eskilstuna, 1937”, Ilaria Fevretto & Xabier Itcania (eds), Protest, Popular Culture and Tradition in Modern and Contemporary Western Europe, Palgrave Macmillan, 2016 (ISBN: 978-1-137-50736-5)

Andrés Brink Pinto, Martin Ericson & Stefan Nyzell, ”Contentious Politics Studies: Forskningsfältet social och politisk konfrontation på frammarsch i Skandinavien”, Scandia 2015:1 (ISSN: 0036-5483)

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.