Presentation

Jag är verksam som lektor vid Institutionen för socialt arbete och lärare på socionomprogrammet samt masterprogrammet i socialt arbete.

Mina forskningsintressen tar avstamp i frågor som jag länge har arbetat med som praktiker. Jag är särskilt intresserad av barn och kvinnors levnadsvillkor och hur dessa formas genom ojämlika maktstrukturer och den välfärdspolitiska kontexten. Jag disputerade i december 2020 vid Malmö universitet med en avhandling som fokuserar på ensamstående utrikesfödda mödrars upplevelser och erfarenheter av att leva i hemlöshet och fattigdom i Sverige. Avhandlingen tilldelades utmärkelsen Årets avhandling 2021 vid Malmö universitet för att ha gett ett betydande bidrag till forskningen om fattigdom och utsatthet i det samtida Sverige.

Jag har en lång erfarenhet av att utveckla och leda förebyggande socialt arbete inom det brittiska och svenska civilsamhället i samverkan med offentlig och privat sektor. I Storbritannien var jag chef för en verksamhet där vi bland annat bedrev vuxenutbildning, barnomsorg, stöd & rådgivning, individuellt och gruppbaserat föräldrastöd samt deltagande och medskapande forskning i samarbete med universitet. I Sverige har jag arbetat med kunskapsutveckling, policypåverkan och kvalitetssäkring inom Rädda Barnens sverigeprogram.