Presentation

Jag är intresserad av en tvärvetenskaplig undervisning om miljö-relaterade wicked problems (EWP) såväl som av de kompetenser elever behöver när de står inför dessa frågor.

Jag jobbar just nu med:

  • en kvantitativ studie av den globala kompetensbedömningen från PISA 2018,
  • en serie workshops om EWP i mellanstadiet, där vi använder processdrama,
  • en serie workshops för lärarstudenter om klimatförändringar.