Presentation

Victor Lundberg är docent i historia. Hans forskningsintressen handlar om olika dimensioner av transnationell idé- och kulturhistoria. För närvarande forskar han om radikalnationalism, fascism och antifascism och om maktstrukturer och ideologi i arbetslivet. Han bedriver även bunkerarkeologisk forskning om minnen och lämningar vid post-militära platser runt om i Sverige. Han undervisar i mångfaldsstudier, genusvetenskap och ledarskap och offentlig organisation.

Uppdrag och ansvarsområden:

Ny publikation:

  • Victor Lundberg, "‘The Antifascist Kick’: A Signifying Cultural Practice in the History of Transnational Antifascism?", i Fascism. Journal of Comparative Fascist Studies, 2020:1-2, vol. 9 (Global Cultures of Antifascism, 1921–2020), Leiden (NL): Brill Academic Publishers. (https://brill.com/view/journals/fasc/9/1-2/article-p272_272.xml/)