Presentation

Jag har varit verksam vid Malmö universitet (högskola) sedan 2006, som universitetslektor på heltid sedan 2008. Genom åren har jag haft olika ansvarsområden och uppdrag på institutions- och fakultetsnivå, bland annat som ämnesansvarig för Arbetsvetenskap och programansvarig för Mångfaldsstudier, som ledamot i Kurs- och Utbildningsnämnder och som lärarrepresentant i fakultetens ”Projekt Humaniora”. Jag har även deltagit i det universitetsövergripande arbetet med lärosätets strategiska plan och i Rektors råd för breddad rekrytering. För närvarande är jag ledamot och vice ordförande i fakultetens Lärarförslagsnämnd, och undervisar och handleder mestadels på kandidatprogrammet Mångfaldsstudier och på magisterprogrammet Ledarskap och offentlig organisation. Jag är även verksam som biträdande handledare för en doktorand inom Nationella forskarskolan i historia.

2007 disputerade jag i historia vid Lunds universitet och blev docent i samma ämne vid Malmö universitet 2017. Min forskning handlar framförallt om olika dimensioner av transnationell idé- och kulturhistoria med analytisk inspiration från namn som George L. Mosse, Louis Althusser, Michel Foucault, Stuart Hall och Wendy Brown. Mer specifikt intresserar jag mig för politisk radikalism av olika slag, under senare år med fokus på nationalism, fascism och maskulinitet, och utomparlamentarisk antifascism. Jag är medlem i NORFAS (Network for Nordic Fascism Studies).

Vid sidan om detta huvudspår ägnar jag mig även åt att studera frågor om makt och ideologi i arbetslivet (Critical Management Studies) samt åt bunkerarkeologisk forskning om minnen och lämningar vid (post)militära platser runt om i Sverige. Jag är även ledamot i Centrum för Arbetarhistorias vetenskapliga råd.