Presentation

Vitaly Kocherbitov är fil.dr. i fysikalisk kemi. Undervisning: Yt och kolloid kemi. Forskar inom fysikalisk och kolloid kemi, arbetar med kalorimetri, proteiner och surfaktanter.

Aktiviteter