Presentation

Yujing är universitetslektor vid institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik. Hennes forskningsintressen inkluderar hållbart byggande, inomhusmiljö och systemanalys.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.