Kultursamverkan är en särskild satsning som universitetet gör för att synliggöra och vidareutveckla vår samverkan med kulturlivet regionalt, nationellt och internationellt.

Om Kultursamverkan

Sedan 2019 arbetar Malmö universitet strategiskt för stärka samverkan med kulturaktörer, ge en tydligare plats för konst och kultur vid lärosätet och främja samarbeten med konstnärer och kulturutövare.

Konst och kultur bidrar med kritiskt tänkande, nya perspektiv och innovativa frågeställningar som stärker kvaliteten i forskning och utbildning. Genom att ta del av konst och kultur erhålls en bredare och djupare förståelse av sig själva och världen. Genom samarbete med konstnärer inom utbildning och forskning kan nya frågor väckas och belysas på nya sätt i en intressant, stimulerande och kreativ miljö.

Kultur har en viktig plats för att främja strategiska och långsiktiga samarbeten med kulturaktörer inom utbildning, forskning och samverkan. Universitetets kultursamverkan stärker kulturlivet och bidrar till att det blir lättare att anlita och på andra sätt samarbeta med konstnärer och kulturutövare inom utbildning och forskning.

Läscirklar och författarsamtal

Under vintern 2023 arrangerade Kultursamverkan vid Malmö universitet och universitetsbiblioteket, läscirkel med efterföljande författarsamtal. Detta som ett led i att utforska hur konst och vetenskap kan mötas på nya platser och i nya konstellationer för att stärka konstens och kulturens roll vid lärosätet. Boken som lästes var Nicolas Lunabbas "Blir du ledsen om jag dör?"

Under hösten 2023 kommer en ny bokcirkel att erbjudas så håll utkik!

Författarsamtal med Nicolas Lunabba

kalenderbild_lunabba.jpg

Nicolas Lunabba debuterade 2022 som författare med boken "Blir du ledsen om jag dör?". Hans Sommar i P1 2021 hyllades för sitt mänskliggörande av unga som hamnar i våldsspiraler. Lunabba är mångfaldigt prisad för sitt arbete med barn och unga. Han är verksamhetsansvarig på organisationen Helamalmö och en stark röst i samhällsdebatten. Förra året utsågs han till hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö universitet.

Kultursamverkan vid Malmö universitet i samarbete med universitetsbiblioteket, arrangerade den 12 april ett författarsamtal med Nicholas Lunabba som var öppet för alla.

Under våren deltog ett 30-tal studenter som studerar till polis, samhällslärare, socionom och studie- och yrkesvägledare i en unik läscirkel med Nicolas Lunabbas bok. Detta är yrkesgrupper som kommer att arbeta tillsammans och yrkesroller som benämns i boken, och därför är det ingen slump att det är just dessa utbildningsprogram som är utvalda.

Studenterna är indelade i blandade grupper för att träffas och diskutera på tvärs och på så sätt också ges verktyg att skapa möten över ämnes- och professionsgränser. Genom läscirkeln skapas sammanhang för att få en fördjupad förståelse för svåra situationer, den egna professionen och det empatiska utforskande som kan uppstå när man läser skönlitteratur. Lärare från samtliga utbildningsprogram har bidragit med relevanta frågeställningar och perspektiv.

Läscirkeln är frivillig och hålls utanför ordinarie lektionstid och leds av bibliotekarier från UB. Den avslutas 12 april i samband med Lunabbas författarbesök.

Författarsamtalet och läscirkeln arrangeras av Kultursamverkan vid Malmö universitet och universitetsbiblioteket, och är ett led i att utforska hur konst och vetenskap kan mötas på nya platser och i nya konstellationer för att stärka konstens och kulturens roll vid lärosätet.

Performance Lectures

Under hösten 2022 genomfördes den första Performance Lecture på Malmö universitet. Det internationella konceptet Performance Lecture är en fusion mellan en föreläsning och en föreställning, där en forskare och en kulturaktör möts tillsammans på scen för att dela kunskap om forskning till publik. Det är ett spännande sätt att utforska och kommunicera vetenskap med hjälp av scenkonstens form – där kunskap förmedlas med konstnärliga metoder och verktyg och forskaren är en del av föreställningen.

Performance Lectures på Malmö universitet produceras av Kultursamverkan i samarbete med Bastionen.

Spectacular spectra from Space – en iscensatt föreläsning om atomens resa genom universum

I september är det återigen dags för Performance Lecture och denna gången beger vi oss ut i rymden tillsammans med atomforskaren Henrik Hartman och Absurdum Temporary Art i en iscensatt föreläsning.

Mer om Spectacular Spectra From Space

imagezofn.png

I september är det återigen dags för Performance Lecture och denna gången beger vi oss ut i rymden tillsammans med atomforskaren Henrik Hartman och Absurdum Temporary Art i en iscensatt föreläsning.

Var kommer människan ifrån? Vilka ämnen är människokroppen ursprungligen byggd av? Och vad består egentligen stjärnorna av? Och hur kan vi förstå vår kosmiska historia?

Läs mer om höstens Performance Lecture 

Den svenska kvinnan

En iscensatt föreläsning i gränslandet mellan vetenskap och scenkonst om det våldsbejakande kvinnohatet i digitala miljöer. I den här föreställningen möts vetenskaplig forskning och scenkonstuttryck som ger nya perspektiv på denna högst aktuella samhällsfråga. 

Mer om Performance lecture - "Den svenska kvinnan"

Föreläsningen iscensätts av Absurdum Temporary Art som genom bland annat koreografi och musik ramar in olika delar av den digitala sfär som vi alla lever med dagligen, där den svenska kvinnan betraktas både som någon som måste skyddas, och någon som måste utplånas.

Sverige lyfts ofta fram som ett internationellt föregångsland när det gäller jämställdhet och kvinnors lika rättigheter. Men det är inte alla som håller med. Forskaren Tina Askanius tar med oss på en resa djupt ner i internets avkrokar där kvinnohatet frodas och Sverige framställs som ett land styrt av mansföraktspolitik och jämställhetsgalenskap. Här debatteras ”den svenska kvinnan” flitigt. Vem är egentligen ”den svenska kvinnan”? Varför betraktas hon som farlig? Varför var det ett misstag att ge henne rösträtt? Varför förtjänar hon att bli våldtagen? Varför ska hon dö?

"Den svenska kvinnan" framfördes på Bastionen 18-19 oktober 2022 med Tina Askanius och Absurdum Temporary Art.

Av och med

Tina Askanius

Regi och dramaturgi

Lisa Mårtensson

Koreograf och dansare

Nidia Martinez Barbieri

Komposition och ljuddesign

Lotta Fahlén

Ljusdesign och scenografi

Kicki Renberg

Tina Askanius är docent i medie- och kommunikationsvetenskap på Institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation (K3) vid Malmö Universitet och knuten till Institutet för Framtidsstudier i Stockholm. Hennes forskning fokuserar på samspelet mellan digitala mediepraktiker och sociala rörelser och hon har under de senare åren intresserat sig specifikt för den radikalnationalistiska rörelsen i Sverige och dess mobilisering genom onlinemedier. Som en del av en rad internationella forskningsprojekt på området lyfter hon frågor om spridningen och normaliseringen av våldsbejakande budskap, extremistiska narrativ och konspirationsteorier; kön och extremism samt relationen mellan högerextremism och våldsbejakande kvinnohat i digitala miljöer.

Absurdum Temporary Art arbetar med temporära möten i form av scenkonst. De vill lyfta det konstnärliga, roliga och absurda i det vardagliga handlandet och beteendet genom att ta dem ur sin kontext, ifrågasätta normer genom att visa “det normalas” absurditet samt ställa existentiella frågor genom bekanta och lättillgängliga referenser. I varje produktion väljer Absurdum form och medier som passar temat bäst. Utmärkande för Absurdums arbete är en slags collage dramaturgi och att ljuddesign och musik har en framträdande roll i varje produktion.

Bastionen är en plattform för fri scenkonst i Malmö. 

Se referenserna till föreställningen 

 

Fika Fusion

Under hösten presenterades ett nytt koncept kallat Fika fusion på Malmö universitet. Evenemanget gjordes med anledning av forskningsprojektet De akademiska och kulturella fälten i Sverige ur ett postmigrationsperspektiv på Institutionen för globala politiska studier vid Malmö universitet. Konserten utforskade hur konst och vetenskap kan mötas på nya platser och i nya konstellationer och är var en del av ett rektorsinitiativ för att stärka konstens och kulturens roll vid Malmö universitet.

Den första Fika Fusion gästades av Malmömusikerna Carolina Calderón, Buster Blaesild, Bader Debs och Yahia Najem som bjöder på en fusion av olika musikaliska stilar bland annat från den latinamerikanska och arabiska musiken.

Och dessutom hade vi fint besök från studenter från Musikhögskolan i Malmös folk- och världsmusikutbildningar som framförde ett blandat program med musik från när och fjärran. 

Läs mer om forskningsprojektet 

Utställningar

I samverkan med aktörer från Skåne medverkar Malmö universitet i utställningar inom olika kulturella områden. 

Moving on - röster från barn på flykt

Utställning.jfif
Illustration: Limpo Rocha

I månadsskiftet maj/juni 2023 visades utställningen Moving on - röster från barn på flykt på bland annat Malmö universitet. Det är en digital utställning som andas hopp och framtidstro i en tid präglad av trauma, rädsla och förlust. I den digitala utställningen får du möta barn som flytt från det pågående kriget i Ukraina, men även ta del av berättelser från barn som kommit till Sverige 2015–2016.

Moving on – röster från barn på flykt är en utställning och samtidsdokumentation producerad av Kulturen i Lund, Malmö museum och Regionmuseet Skåne i unikt samarbete med flera andra aktörer.

Se den digitala utställningen

Utvecklingsområden för stärkt kultursamverkan i Malmö och regionen

Både inom universitetet och i dialog med externa samverkanspartners arbetar vi med att utveckla följande områden:

  • Samarbeten med olika kulturaktörer inom ramen för forskning och utbildning.
    Malmö Live och Malmö museer är två av Malmös stora kulturinstitutioner som vi samverkar med idag och vi vill gärna att det bli fler. Kontakta gärna oss om du vill samarbeta!
  • Samverkan kring kulturpolitiska frågeställningar och andra aktuella kulturfrågor.
  • Tillgängliggörandet av kultur i vår universitetsmiljö. Det kan handla om den konstnärliga utsmyckningen av lokaler, den kulturella inramningen av evenemang som konferenser eller universitetets akademiska högtid, eller öppna kulturevenemang, som konserter och utställningar.
  • Konst och kultur som kunskapsbildning. Med hjälp av gemensamma projekt där till exempel forskare och konstnärer samarbetar, kan vi bidra till ny kunskap och kompetens.