Kultursamverkan är en särskild satsning som universitetet gör för att synliggöra och vidareutveckla vår samverkan med kulturlivet regionalt, nationellt och internationellt.

Om Kultursamverkan

Sedan 2019 arbetar Malmö universitet strategiskt för stärka samverkan med kulturaktörer, ge en tydligare plats för konst och kultur vid lärosätet och främja samarbeten med konstnärer och kulturutövare.

Konst och kultur bidrar med kritiskt tänkande, nya perspektiv och innovativa frågeställningar som stärker kvaliteten i forskning och utbildning. Genom att ta del av konst och kultur erhålls en bredare och djupare förståelse av sig själva och världen. Genom samarbete med konstnärer inom utbildning och forskning kan nya frågor väckas och belysas på nya sätt i en intressant, stimulerande och kreativ miljö.

Kultur har en viktig plats för att främja strategiska och långsiktiga samarbeten med kulturaktörer inom utbildning, forskning och samverkan. Universitetets kultursamverkan stärker kulturlivet och bidrar till att det blir lättare att anlita och på andra sätt samarbeta med konstnärer och kulturutövare inom utbildning och forskning.

Performance Lectures

Under hösten 2022 genomfördes den första Performance Lecture på Malmö universitet. Det internationella konceptet Performance Lecture är en fusion mellan en föreläsning och en föreställning, där en forskare och en kulturaktör möts tillsammans på scen för att dela kunskap om forskning till publik. Det är ett spännande sätt att utforska och kommunicera vetenskap med hjälp av scenkonstens form – där kunskap förmedlas med konstnärliga metoder och verktyg och forskaren är en del av föreställningen.

Under 2023 hoppas vi kunna presentera fler performace lectures så håll utkik i universitetes kalender. Tills dess kan du se höstens föreläsning med Tina Askanius nedan.

En iscensatt föreläsning i gränslandet mellan vetenskap och scenkonst om det våldsbejakande kvinnohatet i digitala miljöer.

Sverige lyfts ofta fram som ett internationellt föregångsland när det gäller jämställdhet och kvinnors lika rättigheter. Men det är inte alla som håller med. Forskaren Tina Askanius tar med oss på en resa djupt ner i internets avkrokar där kvinnohatet frodas och Sverige framställs som ett land styrt av mansföraktspolitik och jämställhetsgalenskap. Här debatteras ”den svenska kvinnan” flitigt. Vem är egentligen ”den svenska kvinnan”? Varför betraktas hon som farlig? Varför var det ett misstag att ge henne rösträtt? Varför förtjänar hon att bli våldtagen? Varför ska hon dö?

I den här föreställningen möts vetenskaplig forskning och scenkonstuttryck som ger nya perspektiv på denna högst aktuella samhällsfråga. Föreläsningen iscensätts av Absurdum Temporary Art som genom bland annat koreografi och musik ramar in olika delar av den digitala sfär som vi alla lever med dagligen, där den svenska kvinnan betraktas både som någon som måste skyddas, och någon som måste utplånas.

"Den svenska kvinnan" framfördes på Bastionen 18-19 oktober 2022 med Tina Askanius och Absurdum Temporary Art.

Av och med

Tina Askanius

Regi och dramaturgi

Lisa Mårtensson

Koreograf och dansare

Nidia Martinez Barbieri

Komposition och ljuddesign

Lotta Fahlén

Ljusdesign och scenografi

Kicki Renberg

Tina Askanius är docent i medie- och kommunikationsvetenskap på Institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation (K3) vid Malmö Universitet och knuten till Institutet för Framtidsstudier i Stockholm. Hennes forskning fokuserar på samspelet mellan digitala mediepraktiker och sociala rörelser och hon har under de senare åren intresserat sig specifikt för den radikalnationalistiska rörelsen i Sverige och dess mobilisering genom onlinemedier. Som en del av en rad internationella forskningsprojekt på området lyfter hon frågor om spridningen och normaliseringen av våldsbejakande budskap, extremistiska narrativ och konspirationsteorier; kön och extremism samt relationen mellan högerextremism och våldsbejakande kvinnohat i digitala miljöer.

Absurdum Temporary Art arbetar med temporära möten i form av scenkonst. De vill lyfta det konstnärliga, roliga och absurda i det vardagliga handlandet och beteendet genom att ta dem ur sin kontext, ifrågasätta normer genom att visa “det normalas” absurditet samt ställa existentiella frågor genom bekanta och lättillgängliga referenser. I varje produktion väljer Absurdum form och medier som passar temat bäst. Utmärkande för Absurdums arbete är en slags collage dramaturgi och att ljuddesign och musik har en framträdande roll i varje produktion.

Bastionen är en plattform för fri scenkonst i Malmö. 

Se referenserna till föreställningen 

 

Fika Fusion

Under hösten presenterades ett nytt koncept kallat Fika fusion på Malmö universitet. Evenemanget gjordes med anledning av forskningsprojektet De akademiska och kulturella fälten i Sverige ur ett postmigrationsperspektiv på Institutionen för globala politiska studier vid Malmö universitet. Konserten utforskade hur konst och vetenskap kan mötas på nya platser och i nya konstellationer och är var en del av ett rektorsinitiativ för att stärka konstens och kulturens roll vid Malmö universitet.

Den första Fika Fusion gästades av Malmömusikerna Carolina Calderón, Buster Blaesild, Bader Debs och Yahia Najem som bjöder på en fusion av olika musikaliska stilar bland annat från den latinamerikanska och arabiska musiken.

Och dessutom hade vi fint besök från studenter från Musikhögskolan i Malmös folk- och världsmusikutbildningar som framförde ett blandat program med musik från när och fjärran. 

Nedan kan du höra och se ett axplock av framträdandet!

Läs mer om forskningsprojektet 

Utvecklingsområden för stärkt kultursamverkan i Malmö och regionen

Både inom universitetet och i dialog med externa samverkanspartners arbetar vi med att utveckla följande områden:

  • Samarbeten med olika kulturaktörer inom ramen för forskning och utbildning.
    Malmö Live och Malmö museer är två av Malmös stora kulturinstitutioner som vi samverkar med idag och vi vill gärna att det bli fler. Kontakta gärna oss om du vill samarbeta!
  • Samverkan kring kulturpolitiska frågeställningar och andra aktuella kulturfrågor.
  • Tillgängliggörandet av kultur i vår universitetsmiljö. Det kan handla om den konstnärliga utsmyckningen av lokaler, den kulturella inramningen av evenemang som konferenser eller universitetets akademiska högtid, eller öppna kulturevenemang, som konserter och utställningar.
  • Konst och kultur som kunskapsbildning. Med hjälp av gemensamma projekt där till exempel forskare och konstnärer samarbetar, kan vi bidra till ny kunskap och kompetens.