Kultursamverkan är en särskild satsning som universitetet gör för att synliggöra och vidareutveckla vår samverkan med kulturlivet regionalt, nationellt och internationellt.

Sedan 2019 arbetar Malmö universitet strategiskt för stärka samverkan med kulturaktörer, ge en tydligare plats för konst och kultur vid lärosätet och främja samarbeten med konstnärer och kulturutövare.

Konst och kultur bidrar med kritiskt tänkande, nya perspektiv och innovativa frågeställningar som stärker kvaliteten i forskning och utbildning. Genom att ta del av konst och kultur erhålls en bredare och djupare förståelse av sig själva och världen. Genom samarbete med konstnärer inom utbildning och forskning kan nya frågor väckas och belysas på nya sätt i en intressant, stimulerande och kreativ miljö.

Kultur har en viktig plats för att främja strategiska och långsiktiga samarbeten med kulturaktörer inom utbildning, forskning och samverkan. Universitetets kultursamverkan stärker kulturlivet och bidrar till att det blir lättare att anlita och på andra sätt samarbeta med konstnärer och kulturutövare inom utbildning och forskning.

 

Utvecklingsområden för stärkt kultursamverkan i Malmö och regionen

Både inom universitetet och i dialog med externa samverkanspartners arbetar vi med att utveckla följande områden:

  • Samarbeten med olika kulturaktörer inom ramen för forskning och utbildning.
    Malmö Live och Malmö museer är två av Malmös stora kulturinstitutioner som vi samverkar med idag och vi vill gärna att det bli fler. Kontakta gärna oss om du vill samarbeta!
  • Samverkan kring kulturpolitiska frågeställningar och andra aktuella kulturfrågor.
  • Tillgängliggörandet av kultur i vår universitetsmiljö. Det kan handla om den konstnärliga utsmyckningen av lokaler, den kulturella inramningen av evenemang som konferenser eller universitetets akademiska högtid, eller öppna kulturevenemang, som konserter och utställningar.
  • Konst och kultur som kunskapsbildning. Med hjälp av gemensamma projekt där till exempel forskare och konstnärer samarbetar, kan vi bidra till ny kunskap och kompetens.